Tilbage

© Tina Uhrskov
Idealformer, Nefertitehoved, strandskaller, sten, variabel størrelse, 2013